Uzupełnienia protetyczne

Uzupełnienie braków kilku zębowych przy użyciu uzupełnień ruchomych:

- protezy akrylowe
- protezy szkieletowe
- protezy nylonowe

lub uzupełnień stałych - patrz:

- Korony i mosty porcelanowe
- Mosty adhezyjne

<<< Powrót